VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI KHÁNH DƯ

Văn phòng Thừa phát lại Khánh Dư được thành lập theo Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND thành phố Cần Thơ và được Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cấp Giấy phép hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ ngày 28/11/2017.

Văn phòng Thừa phát lại Khánh Dư thực hiện các nghiệp vụ sau:

(1) Lập vi bằng;

(2) Tống đạt giấy tờ;

(3) Xác minh điều kiện thi hành án;

(4) Tổ chức thi hành án.

Văn Phòng Thừa Phát Lại Khánh Dư giải quyết nhanh chóng, hiệu quả theo yêu cầu của Quý khách hàng, đảm bảo việc bảo mật, khách quan vô tư theo đúng quy định của pháp luật, không hạn chế về thời gian, địa điểm trong phạm vi thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt, phục vụ 24/24 đối với trường hợp yêu cầu lập vi bằng của khách hàng. 
Mọi giao dịch với văn phòng xin liên hệ:  

Trưởng Văn phòngTrần Kỳ Trân - 0946777065

VIETAD
VIETAD