GMO Internet, Inc.

GMO Internet, Inc. thành lập ngày 24/05/1991, trụ sở chính đặt tại Cerulean Tower 4-14F, 26-1 Sakuragaokacho, Shibuya ku, Tokyo, Nhật Bản.

GMO Internet là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp Internet cung cấp một trong những phạm vi toàn diện nhất của các dịch vụ Internet trên toàn thế giới. Công ty được thành lập với mong muốn mang các dịch vụ Internet cung cấp cho càng nhiều người càng tốt. Đây là tham vọng thể hiện trong khẩu hiệu của công ty.

Cơ sở hạ tầng Internet: bao gồm các dịch vụ về tên miền, web hosting, thiết kế web, bảo mật dữ liệu, các công cụ thương mại điện tử và xử lý thanh toán.

Chứng khoán Internet: Các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối lớn nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ tại Nhật Bản và các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán.

Giải trí di động: Phân khúc này mới được tạo ra trong năm 2011 bao gồm dự án hỗ trợ phát triển các ứng dụng và các sáng kiến mới trong hai thị trường phát triển nhanh chóng - thương mại điện tử và smartphone games.

VIETAD
VIETAD