LẬP VI BẰNG TRONG LĨNH VỰC INTERNET

Việc yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để ghi nhận sự việc diễn ra trên các phương tiện internet như: mail, facebook, zalo, web,.... để làm bằng chứng trước Tòa yêu cầu để làm sáng tỏ các vấn đề trong tranh tụng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, khắc phục danh dự, nhân phẩm .. trong các trường hợp liên quan đến quyền nhân thân của đương sư, đã và đang trở thành vấn đề mới mẻ được quan tâm trong lĩnh vực lập vi bằng của Thừa phát lại.

Link tham khảo: https://tuoitre.vn/giao-vien-noi-xau-dong-nghiep-tren-facebook-phai-boi-thuong-19-trieu-20180424072451336.htm

VIETAD
VIETAD