Trang chủ Lĩnh vực
 • LẬP VI BẰNG

  Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác (Khoản 3 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP). Việc lập vi bằng không giới hạn thời gian, địa điểm, được thực hiện bất cứ nơi đâu, phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của người yêu cầu. 

  Trong trườn hợp cần thiết thừa phát lại lập vi bằng có thể đính kèm hình ảnh, video, âm thanh cụ thể để mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện để làm chứng cứ trước tòa khi các bên tham gia giao dịch có xảy ra tranh chấp.

  Xem tiếp...
 • TỐNG ĐẠT VĂN BẢN

  Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự các cấp do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật (Khoản 3, Điều 2, Nghị định 61/2009/NĐ-CP). Theo quy định hiện hành, Thừa phát lại được phép thực hiện việc tống đạt một số loại văn bản, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự. Để tìm hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ này cũng như phương thức thực hiện công việc của Thừa phát lại, chúng tôi sẽ đi vào phân tích một số nội dung cơ bản của vấn đề. 

  Xem tiếp...
 • XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

  Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án.

  Tuy nhiên, bản thân khách hàng không có đủ điều kiện về thời gian, công sức cũng như nghiệp vụ để tự tiến hành xác minh. Hiện nay, pháp luật cho phép Văn phòng Thừa phát lại cung ứng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án, chúng tôi, với đội ngũ chuyên nghiệp về công tác xác minh điều kiện thi hành án, sẽ thay mặt khách hàng tiến hành hoạt động xác minh một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

   

  Xem tiếp...
 • TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

  Hiện nay việc tổ chức thi hành án được thông qua cơ quan thi hành án, tuy nhiên, việc thi hành án của các cơ quan thi hành án diễn ra khá chậm và mất nhiều thời gian của đương sự. Để đảm bảo quyền lợi của đương sự và tạo điều kiện thuận cho cơ quan thi hành bản án, quyết định nhanh chóng, góp phần san sẻ một phần trách nhiệm, áp lực công việc cho các cơ quan thi hành án dân sự, nhà nước đã trao quyền cho Thừa phát lại thay mặt cơ quan thi hành án thực hiện việc 

  Xem tiếp...
 • KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

  Tại Anh: Thừa phát lại là người thực hiện các hoạt động pháp lý hỗ trợ cho Cảnh sát, Thẩm phán tại Tòa án và các cơ quan hành chính địa phương. Nhiệm vụ của Thừa phát lại rất đa dạng và khác nhau trong các lĩnh vực xét xử, cưỡng chế thi hành các bản án, thực hiện các nhiệm vụ tư pháp hoặc tống đạt các yêu cầu của các công ty thu hồi nợ, đánh thuế và được hiểu như là các công ty tư nhân thực hiện nhiệm vụ.

  Tại Pháp: Thừa phát lại là thư ký, người giúp việc, thực hiện tống đạt yêu cầu của Tòa án. Từ thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 18 thì Thừa phát lại chỉ tiến hành các công việc về tư pháp theo yêu cầu.

  Tại Bỉ: Thừa phát lại là người thay mặt Tòa án thực hiện các quyết định tịch thu hàng hóa hoặc là nhân chứng pháp lý chính thức, hoặc một nhân viên tư pháp thực hiện đàm phán các khoản nợ theo một thủ tục nhất định hoặc là người làm chứng thực hiện các hòa giải tập thể.

  Tại Mỹ: Thừa phát lại là người thay mặt (đại diện) hỗ trợ Tòa án trong việc thực hiện các chức năng tư pháp. Thừa phát lại còn là nhân viên thư ký pháp luật tiến hành các công việc thu giữ, bán tài sản đúng pháp luật. Tuy nhiên, vai trò của Thừa phát lại ở từng địa hạt, tiểu bang có quy định khác nhau.

  Hiện nay, vai trò của Thừa phát lại tại các nước Châu Âu, Châu Mỹ và các Châu lục khác về hình thức quy định chung không thay đổi nhiều. Tuy vậy, số lượng hình thành các hiệp hội quản lý, liên kết và cơ cấu hoạt động, việc bổ nhiệm chức danh có sự khác nhau. Liên minh Thừa phát lại quốc tế (UIHJ) đã kết nạp được rất nhiều thành viên với gần 80 nước tham gia và nay đã trở thành một tổ chức pháp luật quốc tế vững mạnh.

  Xem tiếp...
VIETAD
VIETAD